Budjettikurin noudattamatta jättäminen: Italia ja Ranska vaarantavat euron

Ilmaisin huoleni heti presidentti Macronin luvattua menolisäyksiä keltaliiveille ja samalla luovuttua budjettisääntöjen noudattamisesta. Komissio ei noudattanut toivettani, vaan katsoi Ranskaa läpi sormien. Tämän seurauksena myös Italian poikkeaminen budjettikuripolitiikalta hyväksyttiin. Tästä on kaksi seurausta.

Kun budjettikurisääntöjä ei tarvitse noudattaa ja velallismaiden ei tarvitse olla solidaarisia, ei ole mitään edellytyksiä sille, että vastuullisten maiden pitäisi olla solidaarisia. Siksi ainoa tapa edetä eurossa on jokaisen maan oma tiukka vastuu omasta taloudestaan. Se toteutetaan viime kädessä eroamalla eurosta.

Toinen ongelma on, että nyt on avattu tie Italian kriisiytymiselle ja samalla mahdollisuus euroalueen osittaiseen hajoamiseen. Kun vielä Euroopan keskuspankki on korkeasuhdanteessa pitänyt nollakorkoja ja korkeaa likviditettiä, on Euroopan tilanne seuraavan laskukaauden aikana jopa vaarallinen.

Komissiolle suuntaamani neuvo euron sääntöjen noudattamiseksi Verkkouutisissa.

Ranska rikkoo nyt euron sääntöjä

– katsotaanko läpi sormien?

Presidentti Emmanuel Macron lupasi vuositasolla 10 miljardin euron veronkevennykset ja lisäetuudet ranskalaisille. Hän lupasi myös, että budjettia tasapainottavia polttoaineveron lisäkiristyksiä ei toteuteta.

Yhteisvaluutan sääntöjen mukaan julkisen talouden alijäämä saa vuosittain olla enintään 3% kansantuotteesta. Ranskan budjettiehdotuksen mukaan alijäämä olisi ollut ensi vuonna 2,8%. Macronin lupaamat etuudet merkitsevät sitä, että Ranskan ensi vuoden alijäämä nousee 3,4%:in ja rikkoo siten hyvin selvästi yhdessä sovittuja sääntöjä.

Menoja tasapainottavia toimia ei ole odotettavissa. Esille on otettu amerikkalaisten it-alan yhtiöiden verottaminen. Mutta se tuskin toteutuisi ilman amerikkalaisten kovia vastatoimia.

EU:n komission pitäisikin nyt heti puuttua Macronin menolupauksiin. Se on poliittisesti vaikeaa, mutta jos sitä ei tehdä, menettää komissio uskottavuutensa. Kun Italian ensi vuoden velka oli ylittämässä vähemmän kuin Ranska nyt 3%:n rajan, on komissio kovistellut koko syksyn Italiaa ja vaatinut sitä muuttamaan ensi vuoden budjettiaan. Italia on lopultakin nyt pyrkimässä alle 3%:n alijäämään.

Ranskaa toki voidaan puolustella sillä, että Ranskan valtion velka on 97% kansantuotteesta kun Italian vastaava on 132%. Voidaan myös sanoa, että presidentti oli pakotettu menolisäyksiin. Viime kädesssä kuitenkin kysymys on siitä, kohdellaanko EU:n jäsenvaltioita yhdenvertaisesti.

Huolestuttavinta maanantain lupauksissa on, että Macronin pyrkimys Ranskan talouden tasapainottamiseen on nyt joutunut pois oikealta kurssilta. Maa, joka tekee yli 3%:n alijääämää noususuhdanteen huipulla on selkeästi tuleva kriisimaa. Jos Ranska kriisiytyy, on euro todellisissa vaikeuksissa.

Komissio ei voi katsoa Ranskan tilannetta läpi sormien. Sen on nyt vaadittava sääntöjen noudattamista.

Kimmo Sasi

valtiovarainvaliokunnan ex-pj

Natsi-tunnusten käytön kielto selvitettävä

Etelä-Suomen Sanomat: kirjoitukseni myös sivulleni.
– – – – – – – – – – –

Hakaristilippujen kantamisella itsenäisyyspäivänä mielenosoituskulkueen kärjessä koeteltiin suomalaisen yhteiskunnan sietokykyä.

Sananvapaus on perusoikeus ja demokratian perusta. Siksi sen rajoittamiselle pitää olla poikkeuksellisen vahvat perusteet. Sellaiseksi on katsottu kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Hakaristilippu symboloi Natsi-Saksaa ja sen ideologiaa. Hitlerin Saksa murhasi kuusi miljoonaa juutalaista systemaattisesti. Toisen maailmansodan jälkeen tästä murhenäytelmästä kauhistuneina hyväksyttiin YK:n ihmisoikeuksien julistus ja alettiin kehittää kansainvälisesti sitovaa ihmisoikeusnormistoa. Tavoitteena oli: Ei koskaan enää.

Antisemitismi on kuitenkin kasvanut viime vuosina Euroopassa. Juutalaisiin kohteisiin on tehty terrori-iskuja ja vihapuhe on lisääntynyt. Juuri julkaistu EU:n perusoikeusviraston tutkimus osoittaa, että juutalaisten pelko turvallisuudestaan on erittäin suuri.Tämän johdosta Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 6.12.2018 julistuksen työstä antisemitismiä vastaan ja juutalaisten yhteisöjen ja instituutioiden suojelemisesta.

Koska kansallissosialististen tunnusten käytön osalta Suomessa on tulkinnanvaraisuutta, on Holokaustin Uhrien Muisto ry tehnyt oikeusministeriölle aloitteen, jossa esitetään, että mininisteriö tekee selvityksen muissa EU-maissa hyväksytyistä säännöksistä, joilla kielletään vihaan, kansanmurhaan ja rasismiin liittyvien tunnusten käyttö. Ministeriötä pyydetään valmistelemaan tarvittaessa sellaiset säädösehdotukset, joilla yhteiskuntarauhan turvaamiseksi kielletään tällaisten poliittisten tunnusten käyttö.

Koska eräissä EU-maissa on jo nykyisin kielletty natsi-tunnukset ja joissakin myös kommunistiset tunnukset, voitaisiin meillä ottaa oppia näiden säännösten toimivuudesta. Suuri haaste on tunnusten käytön tarkoitus. Historian kirjoista tunnuksia ei pidä poistaa. Jos tarkoituksena on kuitenkin julistaa ja ihannoida kansanmurhia, käytön pitää olla kielletty.

Kaikkein tärkein ihmisoikeuksista on ihmisen elämä. Sivistynyt yhteiskunta ei voi ottaa historiassaan sellaisia taka-askeleita, joilla sallittaisiin kehitys, jossa elämän suojelu kyseenalaistetaan.

Tilanne, jossa hakaristilipulla testataan kansallisosialismin hyväksyttävyyttä, osoittaa myös, että ihmiskunnan julma historia alkaa unohtua. Siksi kouluopetuksessa pitää panostaa nykyistä enemmän historian ja erityisesti toisen maailmansodan murhenäytelmän opetukseen. Juutalaisten ja romanien kansanmurha, holokausti, on otettava nykyistä selvemmin esille kouluopetuksessa. Jokaisen on opittava ymmärtämään ”totuuden” löytäneiden ääri-ideologioiden myrkyllisyys. Viha ja vastustajan leimaaminen ruokkivat kehitystä, joka voi päättyä katastrofiin.

Tärkeää on, että kouluissa käytettäisiin myös dokumenttiaineistoa, jotka visuaalisena kokemuksena osoittaisivat kansanmurhan raakuuden. Elokuva Schindlerin lista pitäisi olla kaikille tunnettu. Koska suomalaisetkaan eivät ole täysin välttyneet kansanmurhalta, tulisi suomalaisten kohtalosta Neuvosto-Karjalassa kertova hieno elokuva ”Ikitie” saada myös koululaisten ulottuville.

Holokaustin Uhrien Muisto ry

Kimmo Sasi, puheenjohtaja

Vihaa ilmaisevien tunnusten käytön kieltäminen selvitettävä

Holokaustin Uhrien Muisto on 7.12.2018 tehnyt oikeusministeriölle ehdotuksen. Sen mukaan ministeriön pitäisi

– tehdä selvitys muissa EU-maissa hyväksytyistä säännöksistä, joilla kielletään vihaan, kansanmurhaan ja rasismiin liittyvien tunnusten käyttö ja

– valmistella tarvittaessa sellaiset säädösehdotukset, joilla yhteiskuntarauhan turvaamiseksi kielletään tällaisten poliittisten tunnusten käyttö.

Natsit murhasivat runsas 70 vuotta sitten 6 miljoonaa juutalaista. Kansainvälinen yhteisö on luonut ihmisoikeusjärjestelmän, jolla pyritään estämään vastaavanlaisen kansanmurhan toteuttaminen. Ei koskaan enään. Siksi on tärkeää, että kansanmurhan karmeus tunnustetaan ja siitä opitaan.

Hakaristilippujen käyttäminen on sen tunnustelua, onko yhteiskunta valmis antamaan sormensa ja edes hieman ymmärtämään tehtyjä julmuuksia. Tässä suhteessa rajan on oltava ehdoton.

Meidän tulee muistaa, että maailmassa on tapahtunut myös muita massiivisia kansanmurhia. Niiden ihannointi ja myös niiden ääriliikkeiden tunnusten provokatiivinen esitteleminen on tuomittava.

Holokaustin Uhrien Muisto ry:n puheenjohtajana on tärkeää, että juuri se taho, joka vaalii holokaustin uhrien muistoa on tässä tilanteessa aktiivinen.

G-20: kaupan pelisäännöt kuntoon

Maailman johtavien teollisuusmaiden G-20 kokous pidetään nyt Argentiinassa. Kokouksen suuri haaste on paremman yhteisymmärryksen luominen kauppapolitiikassa ja neuvotteluyhteyksien ylläpitämisen turvaaminen.

Vapaakauppa on hyödyttänyt maailmaa kohdentamalla tuotantoa sinne, missä se tapahtuu edullisimmin. Parempi ostovoima ja halvemmat hinnat ovat nostaneet suuren osan maailman väestöstä köyhyydestä.

Kaupan sääntöjen pitää olla oikeudenmukaisia. Moni maa varastaa patentti- ja tekijänoikeuksia. Kaupalle asetetaan paljon teknisiä esteitä. Ulkomaisia yrityksiä syrjitään eri tavoin. Valuuttakurssien pitäisi asettua siten, että kauppa on pitkällä tähtäimellä tasapainossa eri maiden kesken.

Nyt maailmankauppakiistoissa puhutaan yksittäisistä tuotteista ja jopa etsitään sellaisia, jotka aiheuttavat toiselle osapuolelle suurinta poliittista haittaa. Tämä on vahingollinen kehityskulku.

Maailman johtajien pitäisikin katsoa kaupan tasapainoa, epätasapainotekijöiden syitä ja kauppatapojen oikeudenmukaisuutta ja eroavaisuuksia. Valuuttakurssitkin pitää saada joustamaan maan talouden vahvuuden mukaan. Eli kaupasta pitää tehdä oikeudenmukaista.

Tästä huolimatta emme saa luoda sellaista maailmaa, jossa kunkin maan talouden kasvu syödään sitä rajoittavilla säännöksillä. Uusista innovaatioista tulee kaikki hyöty ottaa irti sallimalla niille mahdollisimman esteetön liikkuvuus. Digiverot ja vastaavat uuteen teknologiaan kohdistuvat protektionistiset toimet ovat erityisen vaarallisia.

Suomen hyvinvointi perustuu tuotteiden korkeaan laatuun. Siksi meille innovaatioiden suojaaminen on erityisen tärkeää.

Mutta tärkeintä on, että saavutetaan selkeämpi käsitys siitä, mitkä ovat oikeudenmukaisen maailmankaupan pelisäännöt.

Tervetuloa sivulleni

Tervetuloa sivuilleni!

Uskon ahkeraan, vahvaan ja itsenäiseen Suomeen. Haluan, että lapsemme asuvat turvallisessa, hyvinvoivassa ja ympäristöystävällisessä maassa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys.  Demokratiaa nojaa kansalaisten valintaan.

Valinnoillanne ja mielipiteillänne on merkitystä. Sivuillani kerron näkemyseni ja ajatukseni. Tervetuloa jatkamaan keskustelua Facebookkiin tai Twitterin.

 

Kimmo Sasi

 

 

”Kuumimmat paikat helvetissä ovat tarkoitettu niille, jotka ovat suuren moraalisen koettelemuksen aikana pitäneet puolueettomuutta. ”

Dante Alighieri 1300-luvulla