Natsi-tunnusten käytön kielto selvitettävä

Etelä-Suomen Sanomat: kirjoitukseni myös sivulleni.
– – – – – – – – – – –

Hakaristilippujen kantamisella itsenäisyyspäivänä mielenosoituskulkueen kärjessä koeteltiin suomalaisen yhteiskunnan sietokykyä.

Sananvapaus on perusoikeus ja demokratian perusta. Siksi sen rajoittamiselle pitää olla poikkeuksellisen vahvat perusteet. Sellaiseksi on katsottu kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Hakaristilippu symboloi Natsi-Saksaa ja sen ideologiaa. Hitlerin Saksa murhasi kuusi miljoonaa juutalaista systemaattisesti. Toisen maailmansodan jälkeen tästä murhenäytelmästä kauhistuneina hyväksyttiin YK:n ihmisoikeuksien julistus ja alettiin kehittää kansainvälisesti sitovaa ihmisoikeusnormistoa. Tavoitteena oli: Ei koskaan enää.

Antisemitismi on kuitenkin kasvanut viime vuosina Euroopassa. Juutalaisiin kohteisiin on tehty terrori-iskuja ja vihapuhe on lisääntynyt. Juuri julkaistu EU:n perusoikeusviraston tutkimus osoittaa, että juutalaisten pelko turvallisuudestaan on erittäin suuri.Tämän johdosta Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 6.12.2018 julistuksen työstä antisemitismiä vastaan ja juutalaisten yhteisöjen ja instituutioiden suojelemisesta.

Koska kansallissosialististen tunnusten käytön osalta Suomessa on tulkinnanvaraisuutta, on Holokaustin Uhrien Muisto ry tehnyt oikeusministeriölle aloitteen, jossa esitetään, että mininisteriö tekee selvityksen muissa EU-maissa hyväksytyistä säännöksistä, joilla kielletään vihaan, kansanmurhaan ja rasismiin liittyvien tunnusten käyttö. Ministeriötä pyydetään valmistelemaan tarvittaessa sellaiset säädösehdotukset, joilla yhteiskuntarauhan turvaamiseksi kielletään tällaisten poliittisten tunnusten käyttö.

Koska eräissä EU-maissa on jo nykyisin kielletty natsi-tunnukset ja joissakin myös kommunistiset tunnukset, voitaisiin meillä ottaa oppia näiden säännösten toimivuudesta. Suuri haaste on tunnusten käytön tarkoitus. Historian kirjoista tunnuksia ei pidä poistaa. Jos tarkoituksena on kuitenkin julistaa ja ihannoida kansanmurhia, käytön pitää olla kielletty.

Kaikkein tärkein ihmisoikeuksista on ihmisen elämä. Sivistynyt yhteiskunta ei voi ottaa historiassaan sellaisia taka-askeleita, joilla sallittaisiin kehitys, jossa elämän suojelu kyseenalaistetaan.

Tilanne, jossa hakaristilipulla testataan kansallisosialismin hyväksyttävyyttä, osoittaa myös, että ihmiskunnan julma historia alkaa unohtua. Siksi kouluopetuksessa pitää panostaa nykyistä enemmän historian ja erityisesti toisen maailmansodan murhenäytelmän opetukseen. Juutalaisten ja romanien kansanmurha, holokausti, on otettava nykyistä selvemmin esille kouluopetuksessa. Jokaisen on opittava ymmärtämään ”totuuden” löytäneiden ääri-ideologioiden myrkyllisyys. Viha ja vastustajan leimaaminen ruokkivat kehitystä, joka voi päättyä katastrofiin.

Tärkeää on, että kouluissa käytettäisiin myös dokumenttiaineistoa, jotka visuaalisena kokemuksena osoittaisivat kansanmurhan raakuuden. Elokuva Schindlerin lista pitäisi olla kaikille tunnettu. Koska suomalaisetkaan eivät ole täysin välttyneet kansanmurhalta, tulisi suomalaisten kohtalosta Neuvosto-Karjalassa kertova hieno elokuva ”Ikitie” saada myös koululaisten ulottuville.

Holokaustin Uhrien Muisto ry

Kimmo Sasi, puheenjohtaja

Vihaa ilmaisevien tunnusten käytön kieltäminen selvitettävä

Holokaustin Uhrien Muisto on 7.12.2018 tehnyt oikeusministeriölle ehdotuksen. Sen mukaan ministeriön pitäisi

– tehdä selvitys muissa EU-maissa hyväksytyistä säännöksistä, joilla kielletään vihaan, kansanmurhaan ja rasismiin liittyvien tunnusten käyttö ja

– valmistella tarvittaessa sellaiset säädösehdotukset, joilla yhteiskuntarauhan turvaamiseksi kielletään tällaisten poliittisten tunnusten käyttö.

Natsit murhasivat runsas 70 vuotta sitten 6 miljoonaa juutalaista. Kansainvälinen yhteisö on luonut ihmisoikeusjärjestelmän, jolla pyritään estämään vastaavanlaisen kansanmurhan toteuttaminen. Ei koskaan enään. Siksi on tärkeää, että kansanmurhan karmeus tunnustetaan ja siitä opitaan.

Hakaristilippujen käyttäminen on sen tunnustelua, onko yhteiskunta valmis antamaan sormensa ja edes hieman ymmärtämään tehtyjä julmuuksia. Tässä suhteessa rajan on oltava ehdoton.

Meidän tulee muistaa, että maailmassa on tapahtunut myös muita massiivisia kansanmurhia. Niiden ihannointi ja myös niiden ääriliikkeiden tunnusten provokatiivinen esitteleminen on tuomittava.

Holokaustin Uhrien Muisto ry:n puheenjohtajana on tärkeää, että juuri se taho, joka vaalii holokaustin uhrien muistoa on tässä tilanteessa aktiivinen.

G-20: kaupan pelisäännöt kuntoon

Maailman johtavien teollisuusmaiden G-20 kokous pidetään nyt Argentiinassa. Kokouksen suuri haaste on paremman yhteisymmärryksen luominen kauppapolitiikassa ja neuvotteluyhteyksien ylläpitämisen turvaaminen.

Vapaakauppa on hyödyttänyt maailmaa kohdentamalla tuotantoa sinne, missä se tapahtuu edullisimmin. Parempi ostovoima ja halvemmat hinnat ovat nostaneet suuren osan maailman väestöstä köyhyydestä.

Kaupan sääntöjen pitää olla oikeudenmukaisia. Moni maa varastaa patentti- ja tekijänoikeuksia. Kaupalle asetetaan paljon teknisiä esteitä. Ulkomaisia yrityksiä syrjitään eri tavoin. Valuuttakurssien pitäisi asettua siten, että kauppa on pitkällä tähtäimellä tasapainossa eri maiden kesken.

Nyt maailmankauppakiistoissa puhutaan yksittäisistä tuotteista ja jopa etsitään sellaisia, jotka aiheuttavat toiselle osapuolelle suurinta poliittista haittaa. Tämä on vahingollinen kehityskulku.

Maailman johtajien pitäisikin katsoa kaupan tasapainoa, epätasapainotekijöiden syitä ja kauppatapojen oikeudenmukaisuutta ja eroavaisuuksia. Valuuttakurssitkin pitää saada joustamaan maan talouden vahvuuden mukaan. Eli kaupasta pitää tehdä oikeudenmukaista.

Tästä huolimatta emme saa luoda sellaista maailmaa, jossa kunkin maan talouden kasvu syödään sitä rajoittavilla säännöksillä. Uusista innovaatioista tulee kaikki hyöty ottaa irti sallimalla niille mahdollisimman esteetön liikkuvuus. Digiverot ja vastaavat uuteen teknologiaan kohdistuvat protektionistiset toimet ovat erityisen vaarallisia.

Suomen hyvinvointi perustuu tuotteiden korkeaan laatuun. Siksi meille innovaatioiden suojaaminen on erityisen tärkeää.

Mutta tärkeintä on, että saavutetaan selkeämpi käsitys siitä, mitkä ovat oikeudenmukaisen maailmankaupan pelisäännöt.

Tervetuloa sivulleni

Tervetuloa sivuilleni!

Uskon ahkeraan, vahvaan ja itsenäiseen Suomeen. Haluan, että lapsemme asuvat turvallisessa, hyvinvoivassa ja ympäristöystävällisessä maassa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys.  Demokratiaa nojaa kansalaisten valintaan.

Valinnoillanne ja mielipiteillänne on merkitystä. Sivuillani kerron näkemyseni ja ajatukseni. Tervetuloa jatkamaan keskustelua Facebookkiin tai Twitterin.

 

Kimmo Sasi

 

 

”Kuumimmat paikat helvetissä ovat tarkoitettu niille, jotka ovat suuren moraalisen koettelemuksen aikana pitäneet puolueettomuutta. ”

Dante Alighieri 1300-luvulla