EU vaalit pidetään Suomessa su 26.5.2019
Ennakkoäänestys on ke 15.5.-ti 21.5.

 

Vaalipiirinä on koko maa. Vaalien keskeisimpiä kysymyksiä on EU:n tulevaisuus.

Kysymys on siitä kehitetäänkö unionia maltillisesti entistä toimivammaksi vai vaikeutetaanko yhtenäistä päätöksentekoa unionin kriisiytymisen edistämiseksi. Keskeisiä kysymyksiä ovat, ryhdytäänkö EU:lle rakentamaan yhteistä puolustusta, perustuuko unioni edelleen jäsenvaltioiden oman talouden kansalliseen vastuuseen vai ryhdytäänkö rakentamaan yhteisen talousvastuun unionia, tiukennetaanko ilmastonvastaisia keinoja ja mitä toimia siihen käytetään sekä maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan haltuunotto.
Suomi on eturintamassa toimiessaan unionin puheenjohtajan syksyllä 2019. Nyt tarvitaan kokonaisnäkemystä EU.n kehittämisestä.