VerkkoUutiset blogi 7.5.19 Kimmo Sasi

Yksi merkittävä hyöty EU jäsenyydestä on se, että jäsenmaita jatkuvasti verrataan keskenään. Tilastojen perusteella jäsenmaat voivat havaita korjaustarpeita lainsäädännössään. Se antaa aiheen tutkia lainsäädäntöä niissä maissa, jotka ovat menestyneet hyvin. Parhaiden käytäntöjen löytäminen nopeuttaa ongelmien korjausprosessia.

European Policy Information Centre julkaisee Nanny State Indexiä. Tilaston tarkoitus on löytää ne maat, joissa ihmisten elintapojen holhous on kaikkein tiukinta. Tilastoon on valittu tupakoinnin, ruuan ja alkoholinkäytön sääntely.

Näiden tekijöiden sääntely osoittaa yhteiskunnan puuttumista ihmisen tavanomaisen elämän ja kulutuksen piiriin. Se osoittaa myös politiikassa vallitsevaa asennetta: Kansalainen ei itse osaa arvioida elintarvikkeiden kulutustottumuksiaan ja niiden vaikutusta, vaan siihen tarvitaan demokraattisilla vaaleilla valittu lainsäätäjä.

Suomi on tämän holhousindeksin ehdoton ykkönen pisteluvulla 51,6. Ruotsi on viides luvulla 33,1. Tanska on kahdeksastoista luvulla 19. Vapaimmat ovat Tsekki luvulla 11,5 ja Saksa luvulla 15,9.

Joutuukin kysymään, mikä Suomessa on vialla, kun poliittiset päätöksentekijät eivät luota kansaan. Suomessa on mitä ilmeisemmin vielä vallalla tsaristinen perinne, jossa kuvitellaan, että hallitsija tietää kansaa paremmin, mikä on kansalaiselle oikein ja mikä ei. Sen sijaan ei ajatella, että kansa ei koskaan opi ottamaan vastuuta toimistaan, jos sitä vastuuta heille ei anneta.

Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, meistä moni kuvitteli, että vapauden tuleet alkavat myös meillä puhaltaa. Tilasto osoittaa, että näin ei ole käynyt. Lihalle ja makkaralle asetettava kulutusvero vain pahentaisi tilannetta. Tämän indeksin perusteella voi epäillä, että lihaverosta ei koskaan saada eurooppalaista veroa.

Holhousindeksin perusteella meillä on käytävä vakava keskustelu, tarvitaanko meillä kaikkea tätä säätelyä, jota ilman muut maat tulevat toimeen. Kansalaisten vapaus valita on ihmisoikeus.

Kimmo Sasi