Sasin selkeät -ohjelma

  • suomalaisten asialla EU:ssa

1. Tavoitteena taloudellinen hyvinvointi

– sisämarkkinoiden esteitä on poistettava suomalaisen työn viennin edistämiseksi

– kilpailua on lisättävä kuluttajahintojen kurissa pitämiseksi

– kauppasopimuksia on solmittava aktiivisesti ja Suomen etuja valvottava

– EU:n varoja on käytettävä yhteiseen koulutukseen ja tutkimukseen

– kuluttajan suoja on turvattava erityisesti sähköisessä kaupassa

– euro on vakaa valuutta, mutta sen sääntöjä on kaikkien noudatettava

 

 

2. Turvallisuudesta takeet

– EU on turvannut rauhan Euroopassa

– solidaarisuuslausekkeen on tarkoitettava sitä, että me puolustamme yhdessä toisiamme. Yhtenäistä Euroopan Unionia ei voi kukaan uhata.

– eurooppalaista sotilaallista yhteistyötä on tiivistettävä

– viranomaisten yhteistyö on sujuvoitattava rikollisuuden torjumiseksi

– ulkorajat eivät voi vuotaa, jos haluamme säilyttää vapaan sisäisen liikkuvuuden

 

 

3. Oikeusvaltioperiaatetta kunnioitettava

– jäsenmaat ovat sitoutuneet yhteisiin arvoihin, demokratiaan, markkinatalouteen, ihmisoikeuksiin ja laillisuusperiaatteeseen ja niitä on noudatettava

– EU:n itse ja jäsenmaiden on noudatettava sovittuja sääntöjä, suuria jäsenmaita ei saa kohdella toisin kuin pieniä

– EU:n on oltava päätöksentekijä, kokoukset eivät saa olla julkilausumia vaan todellisia päätöksiä varten

– päätöksentekoon on hankittava oikeudenmukaisuudella luottamus. Tässä pohjoismaat toimivat esimerkkinä

 

 

4. Esimerkkinä ympäristöongelmien ratkaisemisessa

– EU:lla on yhdessä jäsenvaltioine kanssa vaikutusta globaalien ympäristöongelmien ratkaisemisessa

– teknologian kehitys on paras tapa ratkaista ympäristöongelmia, kehittyneimmän teknologian luominen parantaa myös kilpailukykyämme ja turvaa työpaikat

– eri ympäristötoimien vaihtoehtoiset taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset on aina arvioitava

– vastuullisesti toimiva maa- ja metsätalous auttavat ongelmien ratkaisemisessa. Kansalliset erityisolosuhteet on aina otettava huomioon.