Pohjoismaiden neuvosto järjesti ma 8.4. Pohjoismaiden neuvoston kokouksen yhteydessä Kööpenhaminassa ensimmäisen pohjoismaisen EU-vaalikekustelun, johon osallistuin. Mukana oli kärkiehdokkaita Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta. Kansainvälinen media oli hyvin paikalla.

Keskustelussa oli kolme teemaa: Pohjola Brexitin jälkeen, ilmastopolitiikka ja puolustus- ja turvallisuuspolitiikka.

Keskustelussa oltiin yksimielisiä, että Britannian lähtö heikentää pohjoismaiden asemaa.  Meidän täytyy tiivistää yhteistyötä muiden kumppanien kanssa. Pohjoismaat ovat monen kansainvälisen tilaston kärjessä. Siksi esitin lisäksi, että meidän täytyy olla aloitteellisempia EU:n uudistamisessa varsinkin niillä aloilla, joilla luodaan taloudellista kasvua.

Ympäristökysymyksissä pohjoismaat ovat vastuullisia. Esille tuli ympäristötoimien tehokkuuden merkitys. Ydinvoiman päästöjä vähentävä merkitys on suuri.

Turvallisuuspolitiikassa todettiin Itämeren turvallisuustilanteen kärjistyminen. Turvallisuusuhkien torjuminen edellyttää toimenpiteitä kaikilla tasoilla myös kyberuhkien aktiivista torjuntaa. EU ei ole sotilasliitto ja Nato vastaa Länsi-Euroopan puolustuksesta. Korostin, että Eurooppa ei voi olla USA:n puolustuskyvyn varassa. EU-maiden yhteisen puolustuskyvyn ja solidaarisuuden pitää olla tasolla, että jokainen tietää, että EU-maan kimppuun hyökkääminen ei voi johtaa menestykseen.

(Lisätietoja kokouksesta www.norden.org)