Etelä-Suomen Sanomat: kirjoitukseni myös sivulleni.
– – – – – – – – – – –

Hakaristilippujen kantamisella itsenäisyyspäivänä mielenosoituskulkueen kärjessä koeteltiin suomalaisen yhteiskunnan sietokykyä.

Sananvapaus on perusoikeus ja demokratian perusta. Siksi sen rajoittamiselle pitää olla poikkeuksellisen vahvat perusteet. Sellaiseksi on katsottu kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Hakaristilippu symboloi Natsi-Saksaa ja sen ideologiaa. Hitlerin Saksa murhasi kuusi miljoonaa juutalaista systemaattisesti. Toisen maailmansodan jälkeen tästä murhenäytelmästä kauhistuneina hyväksyttiin YK:n ihmisoikeuksien julistus ja alettiin kehittää kansainvälisesti sitovaa ihmisoikeusnormistoa. Tavoitteena oli: Ei koskaan enää.

Antisemitismi on kuitenkin kasvanut viime vuosina Euroopassa. Juutalaisiin kohteisiin on tehty terrori-iskuja ja vihapuhe on lisääntynyt. Juuri julkaistu EU:n perusoikeusviraston tutkimus osoittaa, että juutalaisten pelko turvallisuudestaan on erittäin suuri.Tämän johdosta Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 6.12.2018 julistuksen työstä antisemitismiä vastaan ja juutalaisten yhteisöjen ja instituutioiden suojelemisesta.

Koska kansallissosialististen tunnusten käytön osalta Suomessa on tulkinnanvaraisuutta, on Holokaustin Uhrien Muisto ry tehnyt oikeusministeriölle aloitteen, jossa esitetään, että mininisteriö tekee selvityksen muissa EU-maissa hyväksytyistä säännöksistä, joilla kielletään vihaan, kansanmurhaan ja rasismiin liittyvien tunnusten käyttö. Ministeriötä pyydetään valmistelemaan tarvittaessa sellaiset säädösehdotukset, joilla yhteiskuntarauhan turvaamiseksi kielletään tällaisten poliittisten tunnusten käyttö.

Koska eräissä EU-maissa on jo nykyisin kielletty natsi-tunnukset ja joissakin myös kommunistiset tunnukset, voitaisiin meillä ottaa oppia näiden säännösten toimivuudesta. Suuri haaste on tunnusten käytön tarkoitus. Historian kirjoista tunnuksia ei pidä poistaa. Jos tarkoituksena on kuitenkin julistaa ja ihannoida kansanmurhia, käytön pitää olla kielletty.

Kaikkein tärkein ihmisoikeuksista on ihmisen elämä. Sivistynyt yhteiskunta ei voi ottaa historiassaan sellaisia taka-askeleita, joilla sallittaisiin kehitys, jossa elämän suojelu kyseenalaistetaan.

Tilanne, jossa hakaristilipulla testataan kansallisosialismin hyväksyttävyyttä, osoittaa myös, että ihmiskunnan julma historia alkaa unohtua. Siksi kouluopetuksessa pitää panostaa nykyistä enemmän historian ja erityisesti toisen maailmansodan murhenäytelmän opetukseen. Juutalaisten ja romanien kansanmurha, holokausti, on otettava nykyistä selvemmin esille kouluopetuksessa. Jokaisen on opittava ymmärtämään ”totuuden” löytäneiden ääri-ideologioiden myrkyllisyys. Viha ja vastustajan leimaaminen ruokkivat kehitystä, joka voi päättyä katastrofiin.

Tärkeää on, että kouluissa käytettäisiin myös dokumenttiaineistoa, jotka visuaalisena kokemuksena osoittaisivat kansanmurhan raakuuden. Elokuva Schindlerin lista pitäisi olla kaikille tunnettu. Koska suomalaisetkaan eivät ole täysin välttyneet kansanmurhalta, tulisi suomalaisten kohtalosta Neuvosto-Karjalassa kertova hieno elokuva ”Ikitie” saada myös koululaisten ulottuville.

Holokaustin Uhrien Muisto ry

Kimmo Sasi, puheenjohtaja