VÄLKOMMEN

 

Min vän

Jag är en evig hankeit fast jag blev diplomekonom redan 1974. Jag är också jurist från Helsingfors universitet och Columbia University, N.Y.

Jag är nu samlingspartiets kandidat till europaparlamentet den 26.5.2019.

Jag var samlingspartiets gruppledare i riksdagen då man fattade beslutet att Finland skall söka medlemskap i den europeiska unionen. Det var ett historiskt beslut. Då förankrade man Finland i den västerländska värdegemenskapen med rösträtt. Det var säkerhetspolitiskt och ekonomiskt det viktigaste beslutet sedan självständighetsförklaringen 1917.

Jag hade äran att vara europaminister 1999 under ett av de mest framgångsrika ordförandeskapsperioderna i EU:s historia. Man fattade ett beslut att också de baltiska länderna och Öst-Europa skall höra till den västliga sfären. I Tammerfors startade man en process att öka rättssäkerheten i EU och att skapa medel att kämpa mot terrorism.

Jag har alltid varit nordiskt inriktad. Jag har suttit i Nordiska rådet som minister eller parlamentariker 1987-2015 och arbetat som Nordiska rådets president. Nu är jag ordförande för Hanaholmens kulturcentrum för Finland och Sverige.

De senaste 10 åren har EU försökt lösa problem. Men den gemensamma visionen fattas.

I framtiden skall EU fördjupa den inre marknaden och utveckla ett marknadsbaserat ekonomiskt system i världen. Man får inte sätta hinder för utvecklingen genom tung reglering och byråkrati.

EU skall bara sitt ansvar för freden inte bara inom sitt eget område men också i närområden. EU:s utrikespolitik bör utvecklas från välmenande utlåtaanden till realpolitik med handlingskraft. Alla EU-länder borde vara militärt allierade.

En framgångsrik gemenskap kan basera sig enbart på rättsstatsprincipen. Alla medlemsländer bör respektera mänsliga rättigheter och minoriteters rättigheter. Arbetsfördelningen mellan EU och medlemsländerna måste förtydligas enligt subsidiaritetsprincipen. Besluten måste fattas där det är mest demokratiskt och effektivt. Medlemsländerna måste följa överenskomna avtal.

Miljöföroreningar har inga gränser. Vi behöver en gemensam europeisk miljöpolitik. Dess syfte skall inte vara att straffa fattiga människor utan den skall grunda sig på vetenskapens nya möjligheter, kärnkraft och ansvar för de utsläpp som människors icke-traditionella levnadssätt förorsakar.

Min kontaktinformation: kimmosasi@gmail.com