Julkaistu Tamperelaisessa

Tampereella pidettiin 20 vuotta sitten 15-16.10.1999 EU:n päämiesten Eurooppaneuvoston kokous. Kokous on merkittävin koskaan Tampereella järjestetty kansainvälinen kokous. Huippukokousta pidetään edelleen yhtenä kaikkien aikojen parhaista EU-kokouksista.

Suomen menestyksekkäimmällä puheenjohtajakaudella 1999 järjestettiin kaksi huippukokousta. Yksi Tampereella ja toinen Helsingissä. Tampereen kokouksella haluttiin osoittaa kunnioitusta teollisille perinteille. Itse huippukokous järjestettiinkin entisissä Tampella tiloissa Vapriikissa.

Itse kokouksen asialista oli pitkään hakusessa. Lopulta päädyttiin oikeus- ja turvallisuuskysymyksiin. Ranskasta tuli signaaleja näiden aiheiden käsittelyn tarpeellisuudesta. Mutta ne olivat luonnollisia myös pohjoismaalle, jossa oikeuden ja turvallisuuden kunnioitus ovat kansainvälistä huippuluokkaa. Oikeuden arvostus näkyy myös siinä luottamuksessa, joka vallitsee pohjoismaissa kansalaisten kesken.

Kokouksessa hyväksyttiin puheenjohtajan päätelmät kokouksen tuloksista. Ne linjasivat ns. Tampereen ohjelman kohti vapautta, turvallisuutta ja oikeuteen perustuvaa unionia. Lähtökohtana oli ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen.

Kokous linjasi yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Päätelmissä korostettiin turvapaikkahakemusten käsittelystä vastuussa olevan valtion selkeää ja toimivaa määrittelyä ja maahanmuuttovirtojen hallintaa. Päätelmissä korostettiin myös oikeussuojan parempaa saatavuutta Euroopassa ja oikeuden päätösten vastavuoroista tunnustamista. Kokous linjasi keinoja yhteistyön tehostamiseksi rikollisuuden vastaisessa toiminnassa. Myös erityistoimia järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi ja rahanpesun estämiseksi esitettiin.

Tampereen ja Suomen onkin syytä alkavalla uudella puheenjohtajakaudella tuoda vahvasti esille Tampereen huippukokous 1999. Tampereen kokouksen henki oli positiivinen suorastaan jopa innostunut. Nyt EU:n maahanmuuttopolitiikka todella tarvitsee päivittämistä niin, että EU säilyy kansalaisilleen turvallisena alueena. Tämän pitää olla yksi olennainen asia Suomen ensi syksyn puheenjohtajakauden ohjelmassa.

Tällä kertaa EU-kokouksia ei järjestetä Helsingin ulkopuolella. Tampereen kaupungin on kuitenkin syytä järjestää yhdessä ministeriöiden kanssa korkean tason kansainvälinen konferenssi, jossa pohditaan Tampereen kokouksen päätöksiä ja sitä, miten oikeuden ja turvallisuuden alueen kehittämisessä tänä päivänä pitäisi edetä. On hyvä, että Tampereen kokouksen huomioimista kaupungin johdossa valmistellaan. Tampere ansaitsee kunnian huippuhetkestään.

Kimmo Sasi
eurooppaministeri 1999-2002