Holokaustin Uhrien Muisto on 7.12.2018 tehnyt oikeusministeriölle ehdotuksen. Sen mukaan ministeriön pitäisi

– tehdä selvitys muissa EU-maissa hyväksytyistä säännöksistä, joilla kielletään vihaan, kansanmurhaan ja rasismiin liittyvien tunnusten käyttö ja

– valmistella tarvittaessa sellaiset säädösehdotukset, joilla yhteiskuntarauhan turvaamiseksi kielletään tällaisten poliittisten tunnusten käyttö.

Natsit murhasivat runsas 70 vuotta sitten 6 miljoonaa juutalaista. Kansainvälinen yhteisö on luonut ihmisoikeusjärjestelmän, jolla pyritään estämään vastaavanlaisen kansanmurhan toteuttaminen. Ei koskaan enään. Siksi on tärkeää, että kansanmurhan karmeus tunnustetaan ja siitä opitaan.

Hakaristilippujen käyttäminen on sen tunnustelua, onko yhteiskunta valmis antamaan sormensa ja edes hieman ymmärtämään tehtyjä julmuuksia. Tässä suhteessa rajan on oltava ehdoton.

Meidän tulee muistaa, että maailmassa on tapahtunut myös muita massiivisia kansanmurhia. Niiden ihannointi ja myös niiden ääriliikkeiden tunnusten provokatiivinen esitteleminen on tuomittava.

Holokaustin Uhrien Muisto ry:n puheenjohtajana on tärkeää, että juuri se taho, joka vaalii holokaustin uhrien muistoa on tässä tilanteessa aktiivinen.